TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

Trong tương lai gần ACEFIC8 sẽ trở thành một trong những Doanh nghiệp thi công xây lắp hàng đầu Việt Nam, được quản lý chuyên nghiệp, có phạm vi hoạt động trong toàn quốc, đủ năng lực thực hiện công trình tổng thầu EPC, công trình Thiết kế và Thi công trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

ACEFIC8 là 1 trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn dầu xu thế và quản trị số, một trong những đơn vị số hóa đầu tiên trong lĩnh vực thi công xây lắp tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

ACEFIC8  luôn luôn chủ động mọi giải pháp với mục đích tối ưu nhất cho khách hàng bằng cái TÂM, cái KHÁT KHAO cống hiến và dãm nghĩ, dám làm của tập thể CBCNV Công ty. Chúng tôi cam kết và khẳng định ACEFIC8 luôn luôn là một tập thể với tinh thần HÀNH ĐỘNG, sẽ mang lại những giá trị bền vững, niềm tin của khách hàng và những trách nhiệm xã hội, cộng đồng trong suốt quá trình hình thành, phát triển của mình.