Notice: Undefined variable: term in /home/nhacejdk/public_html/wp-content/themes/acefic8vn/category.php on line 9

Notice: Undefined variable: term in /home/nhacejdk/public_html/wp-content/themes/acefic8vn/category.php on line 11

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. THI CÔNG MÓNG HẦM

Ngay từ giai đoạn đầu tiên, các kỹ sư thiết kế và kỹ sưthi công của ACEFIC8 đã làm việc chặt chẽ để đưa ra những giải pháp tinh tế, kỹ thuật có lợi nhất cho các khách hàng.

2. THI CÔNG KẾT CÂU THÔ

Đội ngũ kỹ sư ACEFIC8 đã quản lý, thi công thành công các dự án lớn, trọng điểm và hợp tác với các chuyên gia hàng đầu quốc tế. Vì vậy, ACEFIC8 sãn sàng triển khai thi công các dự án mà Quý Khách hàng mong đợi.

3. THI CÔNG HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI

Đội ngũ quán lý dự án của ACEFIC8 luôn áp dụng những phần mềm tiên tiến nhất về quản lý dự án, kết hợp hoàn hảo giữa quản lý thiết kế, quản lý tiến độ và quản lý giá thành, nhằm mang đến những giải pháp tổng thể cho tất cả các giai đoạn của dự án như hỗ trợ mọi hoạt đọng của dự án từ thiết kế đến thi công, từ vận hành đến bảo trì.

Lĩnh vực tổng thầu