• EPC: VSK Invest (Việt Nam), VSK Vietnam (Việt Nam).
  • Khung giàn và mái: Bluescope Lysaght (Úc) , Decovina (Việt Nam), Newsunpower (Trung Quốc),… .
  • Tấm pin: Trina Solar (Trung Quốc), AE Solar (CHLB Đức – G7), Leapton Solar (Nhật Bản – G7),… .
  • Biến tần Solar: Huawei (Trung Quốc), Solis (Trung Quốc),… .
  • Phụ kiện Solar khác: LS Vina (Hàn Quốc), Cadivi (Việt Nam), Leader (Trung Quốc),… .

 

Thẳng thắn và cởi mở chia sẻ, sẽ cùng thành công!