Lễ bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó phụ trách phòng Tổ chức hành chính

 Căn cứ vào quyết định số 150/2018/QĐBN/TGĐ-LANMAK của Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak trân trọng thông báo về việc:

Bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó phụ trách phòng Tổ chức hành chính, có hiệu lực từ ngày 10/09/2018.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ bổ nhiệm: