Hình ảnh thi công công trình Trường phổ thông liên cấp Vinshool tháng 11/2017

  • Tên chủ đầu tư: Tập đoàn VIngroup – CTCP
  • Tên dự án: Vinhomes Riverside 2
  • Gói thầu: Thi công BTCT móng thân và hoàn thiện cơ bản Trường trung học (trường liên cấp)

Dưới đây là một số hình ảnh của công trình: